Tjänster

  • Översättningar från svenska till engelska.
  • Korrekturläsning, språkgranskning och redigering av engelska texter.

Specialisering

Jag har specialiserat mig på de svåraste översättningarna, där kvalitet är av yttersta vikt. I vissa situationer blir de översatta dokumenten juridiskt bindande. I dessa fall krävs att översättningen görs av en auktoriserad översättare. Som auktoriserad översättare, amerikansk auktoriserad revisor (CPA) och MBA är jag en av Sveriges ledande experter inom översättning av ekonomiska, juridiska och affärsdokument.

Kvalitet

Jag använder marknadsledande översättningsverktyg för att uppnå högsta möjliga kvalitet, konsistens och effektivitet. Om man väljer en översättare som inte använder sådana verktyg riskerar man att få betala ett högre pris för repetitiv text, och att finna inkonsekvenser i hur termer har använts.

Priser

Jag tar hänsyn till många faktorer vid prissättning – svårighetsgrad, repetitioner i texten, önskad leveranstid, auktorisation, m.m. Kontakta mig för offert.