Sekretess

Eftersom jag har arbetat länge inom finans- och revisionsbranschen, förstår jag era behov av sekretess och informationsskydd.

Informationsskydd

Jag använder mig av ledande virusskydd, kryptering (256 bitars nyckel) och säkerhetsklassade dokumentskåp för att skydda dina dokument från obehöriga personer och från virus.

Mitt informationsskydd uppfyller kraven i § 404 i Sarbanes-Oxley Act (SOX).

Innan du skickar över dokument, kontakta mig så beskriver jag hur informationen kan föras över till mig på ett säkert sätt.

Tystnadsplikt

Som auktoriserad översättare (translator) omfattas jag av samma lagstadgade tystnadsplikt som t.ex. advokater och medicinsk personal. Därutöver skriver jag också separata konfidentialitetsavtal, om så önskas.

På begäran kan du få mera detaljer om mina säkerhetsrutiner och även få göra en revision av dessa.